top of page

 שיחות שאיתה

13 פרקים המתארים מפגשים עם ישות אלוהית ניקבית אשר מגיעה אלי כשאני זקוקה להדרכה חונכת ואוהבת.  המשך בספר 'קדומה' - הנשמה מתעוררת מבפנים

הפרי כבר בא

שיחות שאיתה 11 "זה המסע הזה, מן הנקודה שבה נזרע הזרע ועד הנץ הפרי הראשון." המשפט הזה מחלחל אל הכרתי בשחר שאחרי. היא מחלחלת אליי ללא כל...

מוכנה לעזוב

שיחות שאיתה 10 "אני תמיד מוכנה לעזוב." "אני מקשיבה." "בכל מקום שאני נמצאת בו, בכל מערכת יחסים, בכל מערכת כלשהי, תמיד קיימת בי החוויה שאני...

bottom of page