top of page

שיחות שאיתה

פרקים שנכתבו ומתארים מפגשים עם ישות אלוהית ניקבית אשר מגיעה אלי כשאני זקוקה להדרכה חונכת ואוהבת.

הפרי כבר בא

שיחות שאיתה 11 "זה המסע הזה, מן הנקודה שבה נזרע הזרע ועד הנץ הפרי הראשון." המשפט הזה מחלחל אל הכרתי בשחר שאחרי. היא מחלחלת אליי ללא כל...

מוכנה לעזוב

שיחות שאיתה 10 "אני תמיד מוכנה לעזוב." "אני מקשיבה." "בכל מקום שאני נמצאת בו, בכל מערכת יחסים, בכל מערכת כלשהי, תמיד קיימת בי החוויה שאני...

בדידות עמוקה

שיחות שאיתה 9 "יש בי בדידות עמוקה שלא מבקשת מאיש שימלא אותה." עכשיו שתינו צועדות בשביל. היא לא אומרת דבר אך תנועתה מדברת אליי ממעמקים....

אהבה לא טובה

שיחות שאיתה 8 "אין אהבה לא טובה," היא אמרה מתוכי פתאום. "אבל יש אהבה מכאיבה," הבטן שלי עונה. "אהבה לא יכולה להכאיב," היא רוחשת סביבי...

משהו לא טוב

שיחות שאיתה 7 – משהו לא טוב "משהו לא טוב יושב עליי." "הסבירי..." "אנרגייה כבדה, מגעילה!" "הסבירי..." היא מתרחבת מכלוב הצלעות הכלוא...

חופשייה

שיחות שאיתה 6 – חופשייה "היכן איני עוד חופשייה?" השאלה מפעפעת כשאני שואבת את רצפת הבית. "את חופשייה." "נו, את מבינה למה אני מתכוונת."...

אבודה

שיחות שאיתה 5 "לפעמים אני מרגישה אבודה". "אבודה ממה?" "אבודה מלדעת שאני בדרך הנכונה". "אני מבינה". "ו...?!" "אני מבינה". "אני חושבת...

גיא צלמוות

שיחות שאיתה 4 "את יודעת", לחשתי מתוך שנתי, "הלכתי בגיא צלמוות עם כל האהבה הזאת". היא התרחבה עוד, יוצאת מגבולות גופי ועוטפת את חלל החדר...

דמעות

שיחות שאיתה 3 "את יודעת שיש ביני לבין דמעות קשר הדוק..." אני אומרת ביני לביני. "זו אני שבינך לבינך," "כן," אני מחייכת פתאום. "ומה בעניין...

כמה עמוק

שיחות שאיתה 2 16.12.20 "כמה עמוק עוד אפשר?" "כמה עמוק את מבקשת?" "הכי עמוק, נראה לי". "אם כך את מוכנה". "מוכנה למה?" "לפגוש את הכי...

עד מתי

חלק 1 "עד מתי?" אני שואלת. "עד שדי", היא עונה. "די מה?" אני תוהה. "די עם השאלה", היא מחייכת. חושפת שיניים לבנות שאינן נטועות בדבר, מטלטלת...

bottom of page